- ทีมงาน ผู้บริหาร -

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง

ประธานกรรมการบริหาร
คุณ วนิดา ชาวสามทอง

คุณ วนิดา ชาวสามทอง

รองประธานกรรมการบริหาร
อ.นพดล  ธีระอกนิษฐ์

อ.นพดล ธีระอกนิษฐ์

ที่ปรึกษา พัฒนาระบบ
ดร.ปิยะวุฒิ อนุอันต์

ดร.ปิยะวุฒิ อนุอันต์

ที่ปรึกษา พัฒนาระบบ

บทความ ประกาศ ข่าวสาร KC

Google map

https://goo.gl/maps/Ad36aQxRQit

สถานที่ตั้ง

33 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

ติดต่อTEL.043-891111 / มือถือ : 098-426-4345

EMAIL : kccorpth@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

KCCORP.CO.TH