การสรรหาพนักงาน


เจ้าหน้าที่  โลจิสติกส์

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปีขั้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มีความระเอียดรอบคอบ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านเศรฐศาสตร์และระบบขนส่ง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และ นอกเวลาทำงานปกติได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด เศรฐศาตร์  บัญชี  สาขาโลจิสติกส์  คลังแวร์เฮาร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

 

พนักงาน  หน้าลาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนในพื้นที่ อ.ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทนสามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน