การสรรหาพนักงาน


พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษา ระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

พนักงานบัญชี/บุคคล 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษา ระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้ สามารถทำงานด้านการคำนวณเงินเดือน สวัสดิการ ประกันสังคม และกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

แคชเชียร์/สโตร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง

แคชเชียร์/การตลาด/ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
 • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีใจบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 

หัวหน้าเกษตร 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับม.3 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการทำเกษตรอินทรีย์,เกษตรเชิงนิเวศน์,เกษตรเชิงท่องเที่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถวางแผนด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาต่อยอดได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
 • สามารถวางแผนด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาต่อยอดได้

 

พนักงานขับรถน้ำมัน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับม.3 ขึ้นไป
 • เป็นคนในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.4 มีความขยัน อดทน
 • ความรู้ความชำนาญ เคยขับรถน้ำมันมาก่อน สามารถอ่านออกเขียนได้ (ภาษาไทยชัดเจน)
 • มีใจบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต

 

พนักงานขับรถโม่ปูน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักบริการ
 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท.2 ขึ้นไป

 

ผู้จัดการปั๊มน้ำมันสาขายางตลาด 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปและเคยทำงานเป็นผู้จัดการปั๊มมาก่อน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีใจบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากผ่านงานผู้จัดการปั๊ม PT จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หัวหน้าควบคุมการผลิต 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมแผนงานผลิตวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความชำนาญ สามารถอ่านและเขียน BOQ ได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • การศึกษา ระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นคนในเขตพื้นที่กันทรวิชัย
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีใจรับบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีศิลปะในการโน้มน้าว ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

 

ช่างสี 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น มีความละเอียดรอบคอบ

 

แม่บ้าน(ดูแลรีสอร์ทและสวน)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขั้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มีความระเอียดรอบคอบ
 • มีใจรักการบริการ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

 

 

**ทุกตำแหน่งสามารถทำงานนอกสถานที่และนอกเวลาทำงานปกติได้**