กิจกรรม​ **วันเข้าพรรษา**​ กลุ่มบริษัท​เค.ซี.​คอร์ปอเรชั่น​


กิจกรรม​ **วันเข้าพรรษา**​ กลุ่มบริษัท​เค.ซี.​คอร์ปอเรชั่น​ ศุกร์​ที่​ 27 ก.ค.​2561