ประกาศรับสมัครงาน


 กลุ่มบริษัทในเครือ  เค.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ซึ่งดำเนินธุรกิจในหลายธุรกิจ ในเขต อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประกอบไปด้วย บริษัท สามทองบริการ จำกัด, บริษัท เค ซี ปิโตรเลียม จำกัด, บริษัท เค ซี โฮมมาร์ท จำกัด, บริษัท เค ซี ไทร์ส จำกัด, สวนอาหารบ้านโฮม แอนด์ รีสอร์ท เป็นต้น มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจำนวนหลายอัตรา  ดังนี้

 

ชื่อตำแหน่ง     : หัวหน้ากะเติมน้ำมันหน้าลาน            จำนวน    1  อัตรา   

สถานที่ทำงาน : บริษัท สามทองบริการ จำกัด (ปั๊มน้ำมัน คาลเท็กซ์ อ.ยางตลาด)  

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้ากะปั๊มน้ำมัน เพื่อการบริการ ดูแล ยอดขาย สรุปยอดเงินส่งประจำกะ

คุณสมบัติ             การศึกษา  – ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขา

                                เพศชาย    –  อายุ 20-35 ปี 

ประสบการณ์  –  หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการในปั๊มน้ำมัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน               9,000 – 12,000 บาท

ความสามารถที่จำเป็น       –  การมีทักษธด้านการขายและบริการ

–  การมีภาวะความเป็นผู้นำ ความละเอียด รอบคอบ

–  Microsoft Office (Word, Excel) และ คำนวณตัวเลขได้

 

ชื่อตำแหน่ง     :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ        จำนวน   1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : หจก. เค.ซี.โฮมมาร์ท (ร้านวัสดุก่อสร้าง อ.ยางตลาด) 

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานด้านระบบงานจัดซื้อ การแสวงหาสินค้ามาจำหน่าย การเจรจาต่อรอง การบันทึกสินค้าเข้าระบบ

คุณสมบัติ             การศึกษา         –  ปวส./ปริญญาตรี ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่ใกล้เคียง

                                เพศชาย/หญิง  – อายุ 25-40 ปี

                                ประสบการณ์  –  ประสบการณ์เกี่ยวกับการขาย หรืองานจัดซื้อกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี 

                                                               (สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน               10,000 – 9,000  บาท

ความสามารถที่จำเป็น       –   การเจรจาต่อรอง ความละเอียดรอบคอบ 

–  ความรู้ในตัวสินค้า และผลิตภัณฑ์

–  ความละเอียดรอบคอบ ความกระตือรือร้น      

–  Microsoft Office (Word, Excel),  Software Express, Internet

 

 

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่ขายปลีก (ขายหน้าร้าน)     จำนวน   1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : หจก. เค.ซี.โฮมมาร์ท (ร้านวัสดุก่อสร้าง อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานด้านการขายในส่วนหน้าร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ดูแลการจัดโชว์สินค้าหน้าร้านให้เพียงพอ เหมาะสม  ติดต่อประสานและให้บริการด้านการขาย ในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง, เหล็ก, กระจก, อลูมิเนียม, ฮาร์ดแวร์, เครื่องมือช่าง, ประปา,  สี, เคมีภัณฑ์, เซรามิค, สุขภัณฑ์, ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ฯลฯ

คุณสมบัติ             การศึกษา        –  ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

                                เพศชาย/หญิง  อายุ 20-35 ปี 

                                ประสบการณ์  –  ด้านการขายวัสดุก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี  (สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน               9,500 – 12,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

ความสามารถที่จำเป็น       –  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, รักงานการบริการ, บุคลิกดี, ขยัน, อดทน, พร้อมเรียนรู้งาน

–  การโน้มน้าวชักจูงใจ, การเจรจาต่อรอง

–  การสื่อสารด้านการขาย, การนำเสนอขาย

–  ความรู้ในตัวสินค้า และผลิตภัณฑ์

                                                –  Microsoft Office (Word, Excel),  Software Express

ชื่อตำแหน่ง     : พนักงานขับรถจัดส่ง             จำนวน    2  อัตรา

สถานที่ทำงาน : หจก. เค.ซี.โฮมมาร์ท (ร้านวัสดุก่อสร้าง อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการขับรถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ             การศึกษา  – ม.3 ขึ้นไป

                                เพศชาย    –  อายุ 28-40 ปี  (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

เงินเดือน               9,000 – 12,000 บาท (ไม่รวมค่าเที่ยว)

ความสามารถที่จำเป็น        ความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, การบริการ, การประสานงาน

                                                – รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

                                                – มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 1-2

                                                – มีบุคคลค้ำประกัน

 

ชื่อตำแหน่ง     : หัวหน้าบัญชี             จำนวน    1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบัญชีแต่ละสาขา, การควบคุมภายใน, การตรวจสอบการบันทึกบัญชีและภาษีของแต่ละสาขา

คุณสมบัติ             การศึกษา  – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

                                เพศชาย/หญิง  –  อายุ 25-35 ปีขึ้นไป  (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

                             ประสบการณ์  –  ด้านสายงานบัญชี หรือ ตรวจสอบ อย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน               12,000 – 17,000 บาท

ความสามารถที่จำเป็น       – การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีมาตรฐาน

การบริหารระบบเอกสาร

                                                ความละเอียด รอบคอบ

Microsoft Office (Word, Excel), Software Express

 

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บัญชี          จำนวน    1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท สามทองบริการ จำกัด (ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกรายงานขาย, บันทึกสต็อคน้ำมัน, การตรวจสอบ Bank Statement, การบันทึกค่าใช้จ่าย, การรับชำระหนี้, การวางบิล

คุณสมบัติ             การศึกษา  – ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี-การเงิน

                                เพศชาย/หญิง  –  อายุ  25-35 ปี  (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  

                            ประสบการณ์  –  ด้านงานบัญชี  อย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน               10,000 – 15,000 บาท

ความสามารถที่จำเป็น       – การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีมาตรฐาน

การบริหารระบบเอกสาร

                                                ความละเอียด รอบคอบ

Microsoft Office (Word, Excel), Software Express

– มีบุคคลค้ำประกัน

 

 

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่แคชเชียร์    จำนวน   2  อัตรา

สถานที่ทำงาน : สวนอาหารบ้านโฮม แอนด์ รีสอร์ท (อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานด้านการรับชำระค่าอาหาร, ค่าบริการ, การออกเอกสารขาย ใบกำกับภาษี, การตรวจสต็อคเครื่องดื่มเครื่องปรุง, การตรวจนับและนำส่งเงินสดประจำวัน, การควบคุมเงินสดย่อย

คุณสมบัติ             การศึกษา        –  ปวส. ขึ้นไป  ทางบัญชี, การเงิน หรือการตลาด หรือสาขาที่ใกล้เคียง

                                เพศชาย/หญิง  – อายุ 18 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

                                ประสบการณ์  – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน               9,500 – 12,000 บาท

ความสามารถที่จำเป็น       –  ความละเอียดรอบคอบ

–  การบริการ  ความอดทน ความซื่อสัตย์

–  MicroSoft Office (Word/Excel), Software ร้านอาหาร 

                                                –  มีบุคคลค้ำประกัน

 

 

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ          จำนวน    1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท  เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลในทุกๆด้านให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยงานธุรการบุคคล (Human Resource Administration), งานบริหารบุคคล (Human Resource Management), งานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)  งานธุรการทั่วไป การรับสมัครพนักงาน, การทำค่าจ้างค่าแรง, การทำประกันสังคม, การพัฒนาบุคลากร, การจัดเตรียมจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

คุณสมบัติ             การศึกษา         – ปวส./ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                เพศชาย/หญิง  – อายุ 28 ปีขึ้นไป  (มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)  

เงินเดือน               10,000 – 15,000 บาท

ความสามารถที่จำเป็น       – ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

– การบริหารจัดการ-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                                                – ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

– การวางแผน การสั่งงาน การควบคุมงาน การประสานงาน

ความมีภาวะผู้นำและมนุษย์สัมพันธ์

– การให้คำปรึกษา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

– การวิเคราะห์และสังเคราะห์

–  Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่การตลาด    จำนวน   1  อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท  เค.ซี. ดีวีลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติงานด้านการนำเสนองานกับลูกค้า, การติดต่อประสานงานกับลูกค้า, งานด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย, การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์, การสื่อสารทาง Social Network (FB, WebSite)

คุณสมบัติ             การศึกษา        –  ปวช./ปวส./ปริญญาตรีการตลาด, นิเทศน์ศาสตร์ หรือสาขาที่ใกล้เคียง

                                เพศชาย/หญิง  อายุ 27  ปี ขึ้นไป

                                ประสบการณ์  –  ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี 

เงินเดือน               10,000 – 15,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

ความสามารถที่จำเป็น       –  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ความคิดสร้างสรรค์, กล้านำเสนอ

–  การบริการ, ความอดทน

–  MicroSoft Office (Word/Excel, Power Point)

การใช้สื่อทาง Social Network (Facebook, Line, Website)

สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

                                        

ชื่อตำแหน่ง     : เจ้าหน้าที่ออกแบบ                จำนวน   2  อัตรา

สถานที่ทำงาน : บริษัท  เค.ซี. ดีวีลอปเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (อ.ยางตลาด)

หน้าที่หลัก           ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงาน Design Consult ออกแบบ ให้คำปรึกษา ในการสร้างบ้าน ซ่อมแซมต่อเติม การปรับปรุงบ้าน (Renovate)

คุณสมบัติ             การศึกษา        –  ปวส., ปริญญาตรี ทางด้านสถาปนิก, มัณฑนากร, ก่อสร้าง หรือสาขาที่ใกล้เคียง

                                เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปี ขึ้นไป

                                ประสบการณ์  –  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน               10,000 – 18,000 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น

ความสามารถที่จำเป็น       –  การออกแบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Auto cad, Sketchup, 3D etc.

–  การนำเสนอ การขาย การบริการ การแก้ปัญหา

–  ความรู้ในตัวสินค้า การประมาณราคา

–  ความสามารถในการขับขี่รถยนต์

                                                                                                                                                      

 

——————————————————————————————–

ทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและประกันสังคม เช่น ชุดฟอร์ม, เบี้ยขยัน, ท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อด้วยตัวเองหรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เค.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

เลขที่ 34 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  46120

โทร. 098-4264345, 091-4171890, 043-833054   โทรสาร 043-833054

    E-Mail : KCCORPORACHION@GMAIL.COM

WWW.KCCORP.COM