ประมวลภาพย้อนหลัง ทำบุญวันเข้าพรรษา 2563


ทำบุญวันเข้าพรรษา 2563
นำโดยคุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง(ประธานกรรมการบริหาร)
และคุณวนิดา  ชาวสามทอง(รองประธานกรรมการบริหาร)
พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯในเครือ พนักงาน