ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานISOปี2560


หจก.สามทองบริการ หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
และโลจิสติกส์ตามระบบคุณภาพสากล ISO9001:2015
โดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
และมีนายวัชรพงษ์ จันทร์ผอง ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเค.ซี.ปิโตรเลียมเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ
[Best_Wordpress_Gallery id=”99″ gal_title=”ISO samthong”]