ยกระดับการให้บริการด้านการขนส่งโลจิสติกส์ทำงานอย่างปลอดภัยจากโรงกลั่น


กลุ่มธุรกิจ เค.ซี.ปิโตรเลียม ให้บริการขนส่งน้ำมันด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
ในระดับสากล โดยได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2015
นอกจากนี้ เคซีปิโตรเลียม ยังให้ความสำคัญต่อทุกๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้การดำเนินการของเราเป็นไปด้วยความปลอดภัยสูงสุด โดยล่าสุด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัย จากหน่วยงาน TTLT โรงกลั่นน้ำมัน
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
ขอพระขอบคุณโรงกลั่น SPRC ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
…ในนามหจก.สามทองบริการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”SPRC”]