รับติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงและไฟทับทิมสะท้อนแสง


ประกาศกรมการขนส่งทางเกี่ยวกับรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงกําหนดให้รถที่มีขนาดใหญ่ต้องติดตั้งอุปกรณ์แผ่นสะท้อนแสงไว้ที่ตัวรถ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตามกฎหมายประกาศให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561  เป็นต้นไป

 

28 1211