เทศกาลมอบของขวัญให้กับลูกค้าทั้งในส่วนราชการ ร้านค้า และการสนับสนุนกีฬาเยาวชนของ อบต.คลองขาม ทาง เค.ซี.ไทร์ส ขอบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการนะค่ะ


51465 - Copy 51464 - Copy 51463 - Copy 51463 51462 51461 - Copy 51461 51460 51128 - Copy 51128 50980 - Copy 50980 50979 - Copy 50979 50978 - Copy 50978 50977 - Copy 50977