เมื่อหนูเข้ามาทำรังในรถและตายยกครอบครัวทิ้งกลิ่นทิ้งซาก ทำให้รถไม่น่าใช้งาน ทีมช่างเราจัดให้ค่ะ ทั้งทำความสะอาด ตามไล่ดูว่ายังมีหนูเหลืออยู่มัยซ่อมสายไฟที่ขาด


50462 50461 50458 50460 50459