ให้ดำเนินการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563


1.คุณลักษณะของแผ่นสะท้อนแสง เป็นไปตาม UNECE R 104.00
2.การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงบนรถ เป็นไปตาม UNECE R48.06
ด้านท้ายของรถ – สีเหลือง/สีแดง
ด้านข้างของรถ – สีเหลืองง/สาขาวิชา
3. รถที่บังคับใช้ รถบรรทุก ทุกลักษณะยกเว้นรถลากจูง เฉพาะที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและหยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้นขึ้นไป
#ที่สำคัญคือรถบรรทุกน้ำมันสติ๊กเกอร์ต้องมีบาร์โค้ดและอักษรตัว E บนสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
39565