Posted on

กิจกรรมทำบุญเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา

  

เค.ซี.คอร์ปอเรั่ชน  ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ที่วัดประทุมคงคา บ้านหนองบัวหน่วย ต.คลองขาม  อ.ยางตลาด

ซึ่งพนักงานและชาวบ้านได้พร้อมใจกันทาสีห้องน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล

เนื่องอาสาฬหบูชา ซึ่งในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

โดยมี คุณวัชรพงศ์   ชาวสามทอง (ประธานกรรมการบริหาร) และคุณวทันยา  (บุตรสาว)

และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558


[Best_Wordpress_Gallery id=”54″ gal_title=”กิจกรรมเพื่อสังคม วันอาสาฬหบูชา”]

Posted on

กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านโคกสี
ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ
ที่เกิดจากเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
กับ “โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”
นำทีมโดยคุณวัชรพงศ์ คุณวนิดา คุณวทันยา ชาวสามทอง
และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”]

Posted on

ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร

 

สืบเนื่องจาก คุณวชัรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหาร

และคุณวนิดา ชาวสามทอง รองประธานกรรรมการบริหาร

กลุ่มธุรกิจในเครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย

จึงได้มีนโยบายให้มีการอบรม ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร

ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 1กรกฎาคม 2558


ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร …วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558

[Best_Wordpress_Gallery id=”46″ gal_title=”ความปลอดภัยภายในที่ทำงาน”]

Posted on

สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ครั้งที่ 2

 

กลุ่มบริษัทใน เครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น จัดกรรมกิจดีๆ ครั้งที่ 2
ในโครงการ “สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี. “เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี
ก่อเกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ในหมู่คณะ

ซึ่งภายในงานมีการทำความสะอาดปั๊มน้ำมัน ทาสีปั๊มใหม่
พร้อมติดตั้งป้าย ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่ามอง และน่าใช้บริการ

ทั้งนี้ …ขอบพระคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจ กลุ่มบริษัทใน เครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น อย่างดีเสมอมา


สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ครั้งที่ 2

นำทัพโดย…สาทองบริการ เค.ซี.ไทร์ส และเค.ซี.เอ็นจิเนียริ่งฯ

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ครั้งที่ 2″]


สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี. ครั้งที่ 1

นำทัพโดย…คุณวัชรพงศ์  ชาวสามทอง (เฮียน้อย) กรรมการผู้จัดการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”44″ gal_title=”สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.”]