ร่วมงานกับเรา

การสรรหาพนักงาน

เจ้าหน้าที่  โลจิสติกส์

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 40 ปีขั้นไป
 • มีความกระตือรือร้น มีความระเอียดรอบคอบ
 • ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านเศรฐศาสตร์และระบบขนส่ง
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และ นอกเวลาทำงานปกติได้
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหาร การตลาด เศรฐศาตร์  บัญชี  สาขาโลจิสติกส์  คลังแวร์เฮาร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ...

รอบรั้ว เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

การสรรหาพนักงาน

พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษา ระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
 • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

อ่านต่อ...

KCCORP.CO.TH