เกี่ยวกับเรา


กลุ่ม เค.ซี. คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี 2531 โดยดำเนินกิจการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและยา ภายใต้ชื่อ ‘ ร้านขุมทรัพย์เภสัช ‘ สถานที่ตั้งตลาดสด อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ผู้บุกเบิกธุรกิจ คุณพ่อ บรรจง ชาวสามทอง ซึ่งประกอบอาชีพขับรถบรรทุกไม้ ขุมทรัพย์ สุพรรณบุรี

  • ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง หลังจากที่ได้สมรสกับ คุณวนิดา บุพไชยเมื่อปี 2535 ในปีถัดมาได้เปิดสถานีบริการน้ำมันเค.ซี แห่งแรกที่ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ ‘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทรัพย์บริการ ‘ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการประกอบธุรกิจประเภทจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียม
  • ปี 2538 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สอง ภายใต้ชื่อ ‘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามทองบริการ ‘ โดยระยแรกใช้แบรนด์สินค้าเป็น TPI ต่อมาเปลี่ยนเป็นแบรนด์ ‘ คาลเท็กซ์ สาขายางตลาด ‘ที่ตั้ง 34ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์
  • ปี 2547 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สาม ภายใต้ชื่อ ‘ สถานีบริการน้ำมันเค.ซี สาขาห้วยเม็ก‘ตั้งที่อำเภอห้วยเม็ก
  • ปี 2549 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สี่ ภายใต้ชื่อ ‘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.ปิโตรเลียม (2006) ‘ที่ตั้ง 183 ม.18 ต.หนองโก อ.กระนวน ขอนแก่น
  • ปี 2552 ได้เปิดธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทุกชนิด และปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้ชื่อ ‘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด.เค.ซี.โฮมมาร์ท  ‘ที่ตั้ง 33 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์
  • ปี 2552 ได้เปิดธุรกิจขนส่ง ภายใต้ชื่อ ‘ บริษัท เค.ซี.จี.โลจีสติก จำกัด
  • ปี 2555 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่ห้า ภายใต้ชื่อ ‘ คาลเท็กซ์ สาขาเมืองมุกดาหาร ‘ที่ตั้ง 2 ถ.ชยางกรู ก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
  • ปี 2556 ได้เปิดศูนย์บริการด้านรถยนต์และรถบรรทุก จำหน่ายยางรถทุกประเภท ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ซ่อมช่วงล่าง พร้อมบริการนอกสถานที่ด้วยรถโมบายเซอวิส ภายใต้ชื่อ ‘ บริษัท เค.ซี.ไทร์ส จำกัด ‘ ที่ตั้ง324 ม.20ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์
  • ปี 2558 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่หก ภายใต้ชื่อ ‘ เค.ซี.จี.ปิโตรเลียม สาขานิคมคำสร้อย ‘ที่ตั้ง 200 ม.11 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
  • ปี 2559 ได้เปิดธุกิจ บ้านโฮม สวนอาหาร&รีสอร์ท ยางตลาด ที่ตั้ง 141 หมู่ 20 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์

KC ย่อมาจาก K (เค) ขุมทรัพย์ c (ซี) ชาวสามทอง

สำนักงานใหญ่ 33 ม.20 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

โทรศัพท์  088-894-4445 เว็บไซต์ www.kccorp.co.th