การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ท่านประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น
คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง(เฮียน้อย) เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันจากเพลิงไหม้ ที่
เกิดจากอัคคีภัยต่างๆ จึงได้จัด”อบมรมดับเพลิงขั้นต้น” เพื่อให้บุคลากรทุกๆคนได้นำความรู้ทีไปป้องกันภัยได้


ประมวลภาพการอบรมดับเพลิงขั้นต้น 13 กันยายน 2558

[Best_Wordpress_Gallery id=”62″ gal_title=”อบรมดับเพลิงขั้นต้น”]