กิจกรรมเพื่อสังคม CSR


เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านโคกสี
ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ
ที่เกิดจากเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
กับ “โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”
นำทีมโดยคุณวัชรพงศ์ คุณวนิดา คุณวทันยา ชาวสามทอง
และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”]