เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านโคกสี
ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ
ที่เกิดจากเรียนรู้จากการเล่น โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
กับ “โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”
นำทีมโดยคุณวัชรพงศ์ คุณวนิดา คุณวทันยา ชาวสามทอง
และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558

สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านโคกสี ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการจากการเรียนรู้กับ "โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)"
นำทีมโดยคุณวัชรพงศ์ คุณวนิดา คุณวทันยา ชาวสามทอง และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558