รอบรั้ว เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

การสรรหาพนักงาน

พนักงานบัญชี 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

  • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
  • การศึกษา ระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี
  • ความรู้ความชำนาญ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้คล่อง มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ ใช้โปรแกรม Express ได้
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายตำแหน่ง
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และสามารถทำงานเป็นกะได้

 

อ่านต่อ...

By Admin, ago
KCCORP.CO.TH