เค.ซี.คอร์ปอเรั่ชน  ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ที่วัดประทุมคงคา บ้านหนองบัวหน่วย ต.คลองขาม  อ.ยางตลาด

ซึ่งพนักงานและชาวบ้านได้พร้อมใจกันทาสีห้องน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคล

เนื่องอาสาฬหบูชา ซึ่งในปีนี้ ตรงกับ วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

โดยมี คุณวัชรพงศ์   ชาวสามทอง (ประธานกรรมการบริหาร) และคุณวทันยา  (บุตรสาว)

และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558


กิจกรรมเพื่อสังคม วันอาสาฬหบูชา

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น และชาวบ้านหนองบัวหน่วย ร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชาพร้อมใจกันทาสีห้องน้ำ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

....โดยมี คุณวัชรพงศ์   ชาวสามทอง (ประธานกรรมการบริหาร) และคุณวทันยา  (บุตรสาว)....และร่วมกันกับคณะบริหาร หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงานที่วัดประทุมคงคา บ้านหนองบัวหน่วย ต.คลองขาม  อ.ยางตลาดเมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2558