กิจกรรมเพื่อสังคม

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมงานบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเรา

ปัจจุบันพัฒนาการบริการ ให้ครอบคลุมในทุกกิจการ อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานมอก.213-2560 ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหาร อาหารถิ่น ที่พัก และโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ครบครัน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมขอบคุณลูกค้า

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า

ทำบุญวันเข้าพรรษา 2563
นำโดยคุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง(ประธานกรรมการบริหาร)
และคุณวนิดา  ชาวสามทอง(รองประธานกรรมการบริหาร)
พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯในเครือ พนักงาน

      

มอบยางให้ รร.บ้านดอนยูง

      

กิจกรรมขอบคุณลูกค้า

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

ที่ไว้วางใจ เค.ซี. โฮมมาร์ท ของเรา

 

19154 19155 19171 19172 19191 19200

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น
ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 โดยคุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ท่านประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือฯ
ได้จัดงานขึ้น กับธีมงาน สีสันแห่งอาเซียน ….เพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ดีเสมอมา
ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มี
~♡ประกวดกายแต่งกายนานาชาติสวยงาม
~♡มัจฉาหรรษา พาโชค
~♡สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคและรับประทาานอาหารบุฟเฟ่ร่วมกัน
 

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมงานบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเรา

ปัจจุบันพัฒนาการบริการ ให้ครอบคลุมในทุกกิจการ อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานมอก.213-2560 ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหาร อาหารถิ่น ที่พัก และโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ครบครัน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

kccorp.co.th