กิจกรรมเพื่อสังคม

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมงานบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเรา

ปัจจุบันพัฒนาการบริการ ให้ครอบคลุมในทุกกิจการ อาทิเช่น น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ตกแต่ง ต่อเติมบ้าน คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐานมอก.213-2560 ซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านอาหาร อาหารถิ่น ที่พัก และโฮมสเตย์ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ ครบครัน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมขอบคุณลูกค้า

สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า

Here at Cavewell Medical Practice, we believe that everyone should have access to quality healthcare. To make our patients' lives easier, we provide them with fast and secure medical advice. To eliminate the barriers that keep them from accessing our clinic in person, we are now offering a telehealth service.

With this service, you will be able to book video appointments with our doctors and consult online about many medical issues without leaving the comfort of your home.

Save time, money, and hassles

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctet adiping elited do eiusm por.

Quick urgent care and attention

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctet adiping elited do eiusm por.

Accessible quality care for all

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctet adiping elited do eiusm por.

How does this work?

Become a Member

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

Book a Telehealth Visit

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

Speak to a Doctor

Lorem ipsum dolor sit amet consctet ading elit,sed do eiusm por incididunt labore et dolore magna aliqua

We are here to help you with all your primary care needs

Take control of your health and the health of your family and get fast medical advice from your doctor wherever you are. Save yourself the trouble of arriving at the clinic and waiting in a queue. Sign up for our online consultation service and receive urgent care, and personal attention, covering a large range of medical issues.

Cavewell Medical Practice

Cavewell is a private practice owned and operated by top physicians dedicated to providing quality and accessible health care to patients of all ages in Bristol since 2011.

Our primary care physicians and staff specialize in the prevention, management, and treatment of various medical diseases, and it is our goal to offer the best medical services possible to our patients. We hope you place your trust in Cavewell Medical Practice.

Join today and gain access to personalised quality healthcare consultation from anywhere

4 Banyard Rd, Bristol, BS20 7XH UK | 0117-7823398

© Cavewell Medical Practice 2021