งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น
ในวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 โดยคุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ท่านประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือฯ
ได้จัดงานขึ้น กับธีมงาน สีสันแห่งอาเซียน ….เพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่ดีเสมอมา
ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มี
~♡ประกวดกายแต่งกายนานาชาติสวยงาม
~♡มัจฉาหรรษา พาโชค
~♡สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคและรับประทาานอาหารบุฟเฟ่ร่วมกัน
 


KC AEC Night Party 2016

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2558 ...กลุ่มธุรกิจ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น บริหารงานโดย คุณวัชพงศ์ ชาวสามทอง (เฮียน้อย)
งานสังสรรค์ปีใหม่ 2559 จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน...ในนามเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ( เค.ซี.โอมมาร์ท เค.ซี.ไทร์ส เค.ซี.ปิโตรเลียม และเค.ซี.เอ็นจิเนียริ่งฯ)