ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร


 

สืบเนื่องจาก คุณวชัรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหาร

และคุณวนิดา ชาวสามทอง รองประธานกรรรมการบริหาร

กลุ่มธุรกิจในเครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัย

จึงได้มีนโยบายให้มีการอบรม ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร

ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 1กรกฎาคม 2558


ความปลอดภัยในการทำงานภายในองค์กร …วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558

[Best_Wordpress_Gallery id=”46″ gal_title=”ความปลอดภัยภายในที่ทำงาน”]