อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับภาษี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558

ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและพนักงานเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เป็นอย่างมาก

และทั้งนี้คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง(ประธานกรรมการบริหาร)

และคุณวนิดา ชาวสามทอง (รองประธานกรรมการบริหาร) ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพ กิจกรรมอบรม

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับภาษี

อบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับภาษี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและพนักงานเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เป็นอย่างมาก และทั้งนี้คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง(ประธานกรรมการบริหาร) และคุณวนิดา ชาวสามทอง (รองประธานกรรมการบริหาร) ได้เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย