Posted on

สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ปี2

โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี. ประจำปี 2559 มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเป็นปีที่ 2
โดยท่านประธานกรรมการบริหาร คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ยังคงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นคาวมสำคัญ
การสร้างมิตรภาพ สานสัมพันธ์โครงการสืบไป

ในนามเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยดีเสมอมา


[Best_Wordpress_Gallery id=”72″ gal_title=”สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ปี2″]

Posted on

สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.ปี 2559

โครงการสานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี. ประจำปี 2559 มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเป็นปีที่ 2
โดยท่านประธานกรรมการบริหาร คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ยังคงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารเล็งเห็นคาวมสำคัญ
การสร้างมิตรภาพ สานสัมพันธ์โครงการสืบไป

ในนามเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ขอขอบพระคุณลูกค้าด้วยดีเสมอมา


[Best_Wordpress_Gallery id=”70″ gal_title=”สานสัมพันธ์ ครอบครัว เค.ซี.-2″]

Posted on

สนามเด็กเล่นบ้านหนองตอกแป้น

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น ต.หนองตอกแป้น
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ การเรียนรู้จากการเล่นโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย กับ “โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”นำทีมโดยคณะบริหาร และ หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558


 

[Best_Wordpress_Gallery id=”68″ gal_title=”สนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”]