ทำดี ป้ายสีเพื่อน้อง สร้างสนาม BBL

เคซีคอร์ปเรชั่น ไปร่วมทำกิจกรรม “ทำดี ป้ายสีเพื่อน้อง สร้างสนาม BBL” ณ โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร ต.หัวงัวอ.ยางตลาด

เมื่อวันเสาร ที่26 มิถุนายน 64 ที่ผ่านมา…

โดยมี คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง (เสี่ยน้อย) ท่านประธานกรรมบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย….