เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

เดิมใช้ชื่อ เค.ซี.กรุ๊ป ก่อตั้งโดยคุณพ่อบรรจง ชาวสามทอง ซึ่งประกอบอาชีพขับรถบรรทุกไม้ ขุมทรัพย์ สุพรรณบุรี ปัจจุบันบริหารงานโดย
คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง  KC ย่อมาจาก K (เค) ขุมทรัพย์ c (ซี) ชาวสามทอง

 • พ.ศ.2531 ดำเนินกิจการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดและยา โดยมีชื่อร้านขุมทรัพย์เภสัช สถานที่ตั้งตลาดสด อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2536 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งแรกที่ต.หนองกุงศรี  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทรัพย์บริการ
 • พ.ศ. 2538 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สอง ที่ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามทองบริการ ระยะแรกใช้แบรนด์สินค้าเป็นTPIต่อมาเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนเป็นแบรนด์คาลเท็กซ์
 • พ.ศ. 2547 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สาม ที่ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์โดยใช้ชื่อหจก.ขุมทรัพย์บริการสาขาห้วยเม็ก
 • พ.ศ. 2549 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่สี่ ที่ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น โดยใช้ชื่อ  หจก.เค.ซี.ปิโตรเลียม(2006) ปัจจุบันเป็นแบรนด์อิสระ
 • พ.ศ. 2552 ได้เปิดธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่ตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยใช้ชื่อว่า  หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ท
 • พ.ศ. 2555 ได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน แห่งที่ห้า ที่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยใช้ชื่อ  หจก.เค.ซี.จี.ปิโตรเลียม ปัจจุบันเป็นแบรนด์อิสระ ย้ายฐานที่ตั้งไป อ.นิคมคำสร้อย แทน
 • พ.ศ. 2557 ได้ขยายกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เปิดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.213-2560 ฉบับใหม่ล่าสุดปี 2563 โดยใช้ชื่อว่า  หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ท
 • พ.ศ. 2559 ได้ขยายการเติบโต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับรองแขกบ้านแขกเมืองเปิดร้านอาหาร โดยใช้ชื่อว่า บ้านโฮม และในปีต่อมา ได้เปิดบริการที่พักแบบรีสอร์ท บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ
 • พ.ศ. 2563 มีแนวคิดปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม ให้สามารถทำกลับมาอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูก ทำเกษตรในครอบเรือนได้ จึงได้เกิดเป็น วนเษตรบ้านโฮม ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ หาอยู่ หากิน แบบอย่าง โคก หนอง นา โมเดล
 • พ.ศ. 2565 โฮมสุข ร้านกาแฟกลางสวน
 • พ.ศ 2565  ได้ขยายกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เปิดเค.ซี.ค้าเหล็ก เป็นคลังเหล็ก จำหน่ายเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด โดยใช้ชื่อว่า  หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ท
เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น
ขุมทรัพย์บริการ
น้ำมันเชื้อเพลิง เค.ซี.ปิโตรเลียม
น้ำมันเชื้อเพลิงขุมทรัพย์บริการ
น้ำมันขุมทรัพย์บริการ
น้ำมันเชื้อเพลิง เค.ซี.ปิโตรเลียม6
เค.ซี.โฮมมาร์ท วัสดุกก่อสร้าง
เค.ซี.ปิโตรเลียม ขายปลีกและส่ง
บ้านโฮม สวนอาหารและรีสอร์ท
เค.ซี.โฮมมาร์ท คอนกรีต มอก.213-2560
พันธุ์ไม้วนเกษตรบ้านโฮม
คาเฟ่ กาแฟสด โฮมสุข
PlayPause
previous arrow
next arrow

วิสัยทัศน์

Cooming soon….

พันธกิจ

Cooming soon….

ความหมายของสัญลักษณ์องค์กร

KC  ย่อมาจาก

 • K (เค) ขุมทรัพย์
 • C (ซี) ชาวสามทอง

การจัดการองค์กร

โครงสร้างองค์กร