การศึกษาและเยาวชน

มอบทุนสนับสนุนงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเค. …

มอบทุนสนับสนุนงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ Read More »

มอบทุนสนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเค. …

มอบทุนสนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ Read More »

มอบทุนการศึกษาให้ กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเค. …

มอบทุนการศึกษาให้ กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ Read More »

มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษั …

มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง Read More »

มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอ …

มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น Read More »