การศึกษาและเยาวชน

มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษั …

มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง Read More »

มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอ …

มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น Read More »