ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

ทำบุญถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ถวายเทียนพรรษา นำทีมโดยคุณย่าวิไล ชา …

ทำบุญถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา Read More »

ถวายกระเบื้องหลังคา และถวายภัตตาหารเพล

ถวายกระเบื้องมุงหลังคา และถวายภัตตาหารเพล ที่วัดกลางโคก …

ถวายกระเบื้องหลังคา และถวายภัตตาหารเพล Read More »

ถวายพระประดิษฐานซุ้มประตูโขง ณ วัดสว่างกุงศรี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง …

ถวายพระประดิษฐานซุ้มประตูโขง ณ วัดสว่างกุงศรี Read More »