เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ถวายเทียนพรรษา นำทีมโดยคุณย่าวิไล ชาวสามทอง ,คุณวนิดา ชาวสามทอง ,คุณกีรติ ชาวสามทอง และ ทีมงาน