ถวายพระประดิษฐานซุ้มประตูโขง ณ วัดสว่างกุงศรี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2565 คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจในเครือ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น -และคุณวนิดา ชาวสามทอง รองประธานกรรมการ พาครอบครัวพร้อมกัลยาณมิตร

🎥ถวายพระประดิษฐานซุ้มประตูโขง ณ วัดสว่างกุงศรี อ.หนองกุงศี จ.กาฬสินธุ์