เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 29 ปี

ธุรกิจในเครือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความชอบที่แตกต่างกันไป รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเรา  

CSR | กิจกรรมเพื่อสังคม

การศึกษาและเยาวชน
สิ่งแวดล้อม
ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
สาธารณประโยชน์ สุขภาพและทางการแพทย์

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มธุรกิจ เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจด้านการค้าน้ำมันและการขนส่งน้ำมัน, ด้านวัสดุก่อสร้าง ค้าเหล็กและคอนกรีตผสมเสร็จ ด้านรีสอร์ท ที่พักสวนอาหารและร้านกาแฟ ด้านธุรกิจการเกษตร วนเกษตร ปลูกป่า การแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการรับสมัคร

ธุรกิจในเครือ

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสินค้าและบริการให้ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความชอบที่แตกต่างกันไป รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นเรา