มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น มอบความสุขให้เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองตอกแป้น ต.หนองติกแป้น
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ในการสร้างสนามเด็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการ การเรียนรู้จากการเล่น
โดยอาศัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย กับ “โครงการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง(BBL)”
นำทีมโดยคณะบริหาร และ หจก.เค.ซี.โฮมมาร์ทและพนักงาน
เมื่อวันที่ 27กันยายน 2558