มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ

เค.ซี.คอร์ปอเรชั่น ได้มีโอกาสมอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558ที่ผ่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์