มอบทุนสนับสนุนงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

มอบทุนสนับสนุนงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565

โดยมีตัวแทนผู้บริหารเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนมอบ