มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทในเครือ เคซีคอร์ปอเรชั่น ได้มอบเงินสนับสนุนงานกีฬาสีโรงเรียนพินิจราษฎร์บํารุง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

……… รู้แพ้​ รู้ชนะ​ รู้อภัย……