วนเกษตรบ้านโฮม

เราเป็นศูนย์เครือข่าย 3ข. วนเกษตรเขาฉกรรจ์ ของท่านดร.เกริก มีมุ่งกิจ เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีกิจกรรมหาอยู่หากิน อบสมุนไพร ให้อาหารกวาง ปลูกผักปลูกสุข สอนการปรุงดิน ทำน้ำหมักอินทรีย์ การเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดี “โคก หนอง นา โมเดล ” บนพื้นที่ 50ไร่ ท่านที่สนใจมาศึกษาดูงาน เรามีความยินดีต้อนรับ มีที่พักแบบโฮมเสตย์กลางทุ่งนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093-373-8345