มอบทุนการศึกษาให้ กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

คุณวัชรพงศ์ ชาวสามทอง ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น

มอบทุนการศึกษาให้ กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

โดยมีตัวแทนผู้บริหารเค.ซี.คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนมอบ